Messenger Facebook GenFamily Zalo GenFamily
Phone GenFamily

Gọi ngay

Messenger Facebook GenFamily

Facebook Chat

Zalo GenFamily

Zalo Chat

Ths. Ds Hồ Quang Đạt

Hồ Quang Đạt

Ths.Ds
Hồ Quang Đạt

Giới thiệu

  • Học hàm, học vị: Thạc sĩ, Dược sĩ
  • Chuyên khoa: Dược
  • Vị trí tại GenFamily: Biên tập viên

Là một nhân viên trong lĩnh vực y tế. Tôi hiểu rằng nhu cầu được chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, tôi tin rằng những bài viết chuyên môn sẽ đem đến kiến thức giúp ích cho người dân.

Học vấn

  • 2017: Dược sĩ Đại học – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

  • 2020: Thạc sĩ – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

2019-2020: Thực hiện đề tài luận văn: “TÁC ĐỘNG IN SILICO CỦA KHÁNG SINH β-LACTAM LÊN PENICILIIN BINDING PROTEIN 7/8 VÀ β-LACTAMASE PER-1 Ở VI KHUẨN Acinetobacter baumannii ĐỘT BIẾN”

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Thông tin đang được cập nhật…

Thông tin được cập nhật lần cuối: 14/07/2023