Messenger Facebook GenFamily Zalo GenFamily
Phone GenFamily

Gọi ngay

Messenger Facebook GenFamily

Facebook Chat

Zalo GenFamily

Zalo Chat

Trung Tâm Xét Nghiệm GenFamily

genfamily

Trung Tâm Xét Nghiệm
GenFamily

Giới thiệu

Các bài viết được biên tập và tổng hợp bởi đội ngũ nhân viên, thành viên của GenFamily. Tất cả vì mục đích chung đó là cống hiến thời gian, sức lực cũng như kiến thức chuyên môn của bản thân cho công cuộc truyền tải những thông tin y khoa đáng tin cậy đến với cộng đồng.

  • Học hàm, học vị: Quản lý
  • Chức vụ hiện tại: Biên tập – Tổng hợp