Bảng giá xét nghiệm ADN

STT THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ CHI PHÍ MẪU 2 NGƯỜI THÊM MẪU NGƯỜI THỨ 3
1 2 ngày 3.000.000 vnd 1.500.000 vnd
2 24 giờ 6.000.000 vnd 1.500.000 vnd
3 04 giờ 8.000.000 vnd 1.500.000 vnd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *