Messenger Facebook GenFamily Zalo GenFamily
Phone GenFamily

Gọi ngay

Messenger Facebook GenFamily

Facebook Chat

Zalo GenFamily

Zalo Chat

BS.CKI Phạm Thị Mỹ Anh

BS.CKI PHẠM THỊ MỸ ANH

BS.CKI
PHẠM THỊ MỸ ANH

Giới thiệu

Là một bác sĩ – người làm trong lĩnh vực y tế, mục tiêu lớn nhất của tôi là có thể vận dụng kiến thức và kinh nghiệm khoa học để hỗ trợ bệnh nhân có thêm hiểu biết về sức khỏe để có thể chăm sóc cho bản thân và gia đình.

  • Học hàm, học vị: Bác sĩ CK1
  • Chuyên khoa: Nhi
  • Vị trí tại GenFamily: Biên tập viên

Học vấn

  • 2010 – 2016: Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2018 – 2022: Theo học chương trình đào tạo Bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên ngành Nhi khoa của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2022: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên ngành Nhi khoa tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm

  • Bác sĩ khoa Nhi – Bệnh viện Quận Thủ Đức

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Thông tin đang được cập nhật…

Thông tin được cập nhật lần cuối: 23/08/2023