Messenger Facebook GenFamily Zalo GenFamily
Phone GenFamily

Gọi ngay

Messenger Facebook GenFamily

Facebook Chat

Zalo GenFamily

Zalo Chat

Nhiễm sắc thể 1

Nhiễm sắc thể 1 là nhiễm sắc thể có kích thước lớn nhất trong bộ...

·Ngày đăng:
Nhiễm sắc thể là gì? Tìm hiểu cấu trúc, chức năng của NST

Nhiễm sắc thể là gì? Nhiễm sắc thể có tầm quan trọng như thế nào...

·Ngày đăng: